TERAPIA CU ESENŢE FLORALE A STĂRILOR MENTALE NEGATIVE

Remedii florale

Această modalitate terapeutică fost elaborată de către dr. Bach, bacteriolog şi homeopat englez. Ea este adresată tratamentului stărilor negative emoţionale ca: teama, descurajarea, iritabilitatea, tristeţea etc. dar şi pentru efectele lor la distanţă ale acestora, căci s-a dovedit că netratarea lor poate conduce în timp la maladii organice prin mecanism psihosomatic. 

Modalitatea prin care se realizează aceste manifestări organice constă în scăderea rezistenţei naturale a organismului. Mulţi dintre noi am trăit acestă legătură dintre cauză şi efect sub forma unor îmbolnăviri organice diverse apărute după frămîntări sufleteşti intense, exces de griji, situaţii conflictuale prelungite în familie, etc. Admistrarea acestor esenţe florale poate cupa acestă evoluţie prin ştergerea efectelor traumei psihice, contracararea conflictelor nerezolvate şi eliberarea tensiunilor negative.

Terapia doctorului Bach pledează pentru practicarea unei medicini ce priveşte omul în esenţa sa şi care reconsideră natura sale spirituală. El reevaluează teoriile materialiste cu privire la sănătate şi boală, spunînd că metodele materialiste actuale nu reuşesc să ajungă niciodată la orginea bolilor pentru simplul motiv că această origine nu este doar materială. Pentru dr. Bach simptomele unei boli nu reprezintă decît ultimul rezultat al anumitor forţe ce acţionează de mult timp în organism. De aceea un tratament medicamentos doar pare încununat de succes, deoarece cauza reală a bolii nu a fost eliminată şi prin urmare ea va fi liberă să genereze alte manifestări ale bolii sau recăderi frecvente. Tendinţa stiinţei medicale actuale este să ocolească adevărata natură a maladiei şi să se concentreze numai asupra manifestărilor existente la nivelul fizicului. Experienţa dovedeşte însă că nici un efort terapeutic centrat exclusiv pe corpul fizic nu poate să repare decît superficial tulburările provocate de boală. În acestă situaţie sîntem departe de ceea ce înseamnă "vindecare", atît timp cît cauza bolii rămîne operantă şi îşi poate demonstra prezenţa sa în orice moment sub o altă formă. De cele mai multe ori boala este în esenţă rezultatul unui conflict între suflet şi spirit şi nu va putea putea fi niciodată eliminată fără un efort mental. Pentru Dr. Bach, un spiritualist declarat, boala nu poate origina decît într-o stare conflictuală dintre personalitatea terestră a omului şi Eul său real, transcentdent care este nemuritor. 

Dr. Bach a experimentat pe propria persoană numeroase esenţe florale urmărindu-le efectul. În urma testărilor au rezultat cele 38 de remedii florale.

Vom prezenta în continuare modul de prepare şi folosire a acestor remedii.

Prepararea remediului

Dr. Bach promovează o terapie bazată pe 38 de remedii alese cu grijă. El face diferenţa dintre plantele ce pot ameliora suferinţa şi cele care posedă adevărate virtuţi curative, selectîndu-le doar pe acestea din urmă.

Cele 38 de remedii care reprezintă toate stările calitative posibile ale sufletului se prepară astfel:

Se culeg florile cu grijă, în momentul maxim al maturităţii lor, într-o zi însorită. Intervalul de timp dintre cules şi preparat trebuie să fie redus la minimum. Plantele vor aparţie florei spontane şi se culeg numai dintr-o zonă nepoluată. Ele vor fi conservate în coniac fin şi se folosesc în terapie conform indicaţiilor ce urmează.

La prepararea soluţiei terapeutice pentru un pacient se folosesc unul pînă la şase tipuri de esenţe florale.

Utilizarea esenţelor florale

Două picături din sticla originală care conţine preparatul ales după identificarea simptomelor, se diluează cu un solvent format din trei părţi de apă de izvor şi o parte alcool pur* într-o sticlă de 30 ml. Medicamentul poate, după cum am afirmat anterior, mai multe esenţe. În acest caz se adaugă cîte 2 picături din fiecare esenţă. 

În vederea tratatmentului se administrează 4 picături din acest amestec de 4 ori pe zi: dimineţa la trezire, la prînz, la 5 p.m. şi seara, înainte de culcare. În situaţii acute doza se poaate repet la 10 sau la 30 minute.

Remediul se administrează oral, cele patru picături de soluţie păstrîndu-se în cavitatea bucală un timp, înainte de a fi înghiţite.

Remediul se administrează timp de 3 - 4 săptămîni. Tratamentul se poate prelungi chiar pînă la 8 săptămîni dacă remediul este încă util.

Dacă în timpul terapiei se dezvoltă un simptom nou se adaugă în amestec şi remediul corespunzător acelui simptom. La sfîrşitul perioadei se reevaluază simptomele şi stările restante şi se prescrie altă combinaţie sa un alt remediu ce corespund noi situaţii.

În cazurile acute administarea remediului va fi întreruptă după cîteva zile.


Reacţia la remediu


După administrarea remediului potrivit patologiei respective ne vom aştepta la o reacţie curativă care se va produce în timp. Manifestările imediate apar însă la cei senzitivi şi ele au un aspect polimorf, strîns legat de reactivitatea individuală. Astfel cei sensibili reacţionează prompt prin: suspin de uşurare, privirea devine strălucitoare, vise intense, mărirea creativităţii, refacerea organismului prin creşterea duratei de somn, sete intensă, etc. Alţii nu notează însă nici o modificare în primele săptămîni.  
Alcoolul este doar un conservant, deci nu este necesar decît vara sau în utilizarea remediului ce depăşeşte cîteva zile a remediului.  

Şi în acest tip de terapie vindecarea este direct proporţională cu vechimea şi gravitatea bolii. Astfel, persoanele ce suferă de maladii cronice, vîrstnicii, vor avea un beneficiu limitat. Ca la orice terapie, se naşte întrebarea referitoare la existenţa efectelor adverse, toxice, secundare. Răspunsul este că esenţele florale sînt total lipsite de toxicitate şi folosirea lor este cea mai lipsită de riscuri.

Deşi terapia este străină de efecte adverse, pacienţii pot experimenta însă o agravare curativă a simptomelor. Aceasta survine la cei cu patologie profundă sau veche, la cei la care simptomele au fost mult timp inhibate. La acestia poate surveni o rememorare tranzitorie a simptomelor care decurge după modelul "crizei de eliminare a toxinelor" de natură phsihică însă. Este ceea ce se întîmplă cînd de fapt "se sparge buba".

În cazul unor agravări ce îmbracă intensităţi extreme se administrează cîteva zile Rescue remedy sau se întrerupe tratamentul pentru cîteva zile. La reluarea tratamentului se scade doza prin rărirea administrării remediului. De exemplu, vor fi administrate cele patru picături de soluţie doar o data pe zi sau chiar la două-trei zile.

Terapia cu esenţe florale prezintă avantajul că se pretează la asocieri cu alte metode terapeutice începînd de la pshitoterapie, homeopatie constituţională, alopatie şi încheind cu medicaţia antipsihotică. Ea nu prezintă contraindicaţii nici pe perioada sarcinii.

Pentru a putea administra aceste familiei sau cunoştiinţelor nostre este necesar să le cunoştem pe fiecare în parte. Ele sînt clasificate în 7 grupe în funcţie de calitatea lor principală. Unele sînt remedii cu acţiune scurtă iar altele corespund unui arhetip comportamental general uman. Cînd recunoaştem simptomele descrise la fiecare remediu, înseamnă că există un impas sufletesc, a cărui depăşire va fi operată cu esenţa corespunzătoare.

Dacă recunoaştem mai multe stări negative ale sufletului putem asocia mai multe esenţe florale, (nu mai mult de şase remedii florale).

Primul remediu descris va fi acela care nu ar trebui să lipsească din nici o casă. El este remediul stărilor de urgenţă. Fie că este vorba de un traumatism, de un examen, de o spaimă legată de evenimente mai puţin obişnuite acest medicament va acţiona prompt. El se numeşte: "RESCUE REMEDY" cea ce înseamnă în limba engleză: "Remediul de salvare".

Banner
Linkuri
Repertorizare online

Repertorizare computerizată online. Repertoarul Boericke în limba română (traducere dr. Marius Negomireanu). Conţine 8300 de simptome şi permite navigarea facilă cu selectarea simtomelor şi calcularea remediului optim în trei moduri diferite.

Centrul Profilaxia Timişoara

Activitatea Centrului Profilaxia este orientată spre prevenţie, având ca scop evitarea îmbolnăvirilor, identificarea riscurilor care pot afecta sănătatea şi evidenţierea de noi soluţii de profilaxie şi control dar si pe diagnosticul şi tratarea bolilor deja existente.
Specialităţi: Alergologie, Cardiologie, Dermatologie, Epidemiologie, Homeopatie, Medicina muncii, Neurologie, Oftamologie, ORL, Pediatrie, Psihiatrie, Vaccinări internaţionale.